Lade...
 
Schwedische Landesvermessung Pommerns 1692 – 1709

Glossar: Schwedische Landesvermessung Pommerns 1692 – 1709


Inhalt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z Å Ä Ö

Glossar


Altes Neuschwedisch

Modernes Schwedisch

(oder anderes)

Deutsche Übersetzung


Schwedische Vokabel aus Transkription (Varianten)

Anågra små accidentier

accidentia (lat.) zufällige Umstände, Ereignisse von accidere (hin-, vorfallen)

einige kleine unterschiedliche Abgaben, Gebühren, Nebensachen, Nebeneinkünfte

-achtig

-aktig

-haft, (-artig)

Academien uti Griepswald


Universität Greifswald

adelsgodzet

adelsgods

Adelshof

adelßgården

adelsgård

Adelshof

adelßmanß settery gården

säterie

adliges Rittergut

afkomnma

avkomma, -n, 0

Nachkommen

afkomne

avkomma, komma av

aussterben, untergehen, eingehen

aflat

avlat

oblat

Oblate

afskirra

afskära

(ab)mähen, (abschneiden)

ahl

al

Erle

aalbusk


Erlenbusch

alekiärr


Erlenbruch

ahle moraßet


Erlenmorast

amptzforor


Amtsfuhren

Amptz gård


Amtsgut

ampts=qwarnarne


Amtsmühlen

Amptmannen


Amtmann

amptz åckern


Amtsacker

antyderna

arndtid (plattdt., Dähnert) oder von skördeand (schwed.)

Erntezeiten

ängwallig beteshaga


Wiesen-Koppel zum Weiden

apart

apart (franz.)

getrennt, einzeln, gesondert

ask

ask, -en, -ar

Esche

aspelund


Espenhain

Bbaahr


kahl

backe, backar

backe, -en, -ar

Anhöhe, Hügel, Berg

backe, -en, -ar

Boden, Erde


(stenig, mindre produktiv mark), steiniger, wenig ergiebiger Boden

backot

backug

backig (adj.)

hügelig

bar mulbetes mark


kahles Weideland

baurfuder

bauernfuder


Bauernfuder

baurland


Bauernland

beedegiält


Bedegeld

beedekorn


Bedekorn

behöfwera

behöva

brauchen, benötigen, nötig haben

bergia

bärga

ernten, einbringen, abernten

bergning

bärgning

Auskommen

bärgut

bergot

bergig, hügelig, uneben

beskydds penningar


Schutzgeld

beteshaga


Koppel

betesmark


Weideland

betiente

betjänt, -en, -er

Bediente(r)

biskops rog


Bischofsroggen

biugg korn

bjugg

Gerste

biuggsäd


Gerstensaat

blår

blån

blånor

Werg

bonde hemman


Bauernhof

boskap

boskap, -en, 0 (n.)

Vieh

en tid bortåth

bortåt

In der Vergangenheit, in der vergangenen Zeit (SAOB), vor einiger Zeit

braf(f)

bra

gut

Brakfält


Brachfeld

brandeburgiska kriget


Brandenburgische Krieg

brensell

bränsle, -et, en

Heiz-Brennstoff, Brennholz

bruuk

bröker (Pl.)

Brook (plattdt. WB, Dähnert)

Bruch, sumpfiges Holzland (Dähnert)

buskigt

buskug

buskig

strauchig, buschig

buskug eng


strauchige Wiese

bÿlandt


Dorfland

bär ut före till


geht hinab zu

börda

börda, -an, -or

Bürde (Maß für Heu)

ök

bok, -en, -ar

Buche

CCharactery figurach

Characteres Fig:en

Charactores figurarum


Zeichenfigur, Symbol

communt muhlbete


Viehweide der Gemeinde, Allmende

Copsteur


Kopfsteuer

Contributioner


Abgaben

contribuerar


versteuern

courant


Kurant

Crono åkere


Kronacker

crongård

Cronogården


Krongut, Domänengut

curfursten


Kurfürst

Ddagzwerke

dagsverke

Tagewerk

Description

descriptio, onis (f.) - (lat.)

Beschreibung

de qvo vid: annot:

de quo vide annotationes (lat.)

siehe davon die Annotationen

dijkerna

diik (plattdt. Wb, Dähnert)

Teich

dito


ebenso

diup

djup

tief

districtz collectorn


Distriktseinnehmer

dorff

-

Dorf

dorffer

-

Dörfer

drag

drag, -et, -

Schleppangel

draga

im Sinne von bära

tragen

dreijbladz gräs


Dreiblatt-Gras

dricka

dricka, -t, 0

Dünnbier, leichtes Bier

dricka

dricka

trinken

driften

drift, -en, -er

Trift (pl. Triften)

dräcktig

dräktig

ertragreich (bei Böden)

dräcktighet

dräktighet

Fruchtbarkeit (bei Feldern)

dugelig

duglig

brauchbar, tauglich

dät

tät

dicht, dick, verdichtet

Eedelhofwet


Adelshof

edelman


Adelsmann

egendom

egendom, -en, -ar

Eigentum, Besitztum, Gut

egor

äga, -an, -or

Ländereien, Feldmark, Grund und Boden

elack åker


schlechter Acker

engefläckarna


Wiesenflecken

enghöö, smått


Wiesenheu, klein

englappar

lapp, -en, -ar

Wiesenfleck

engpark


Feuchtwiese

Ffamnte

fambnar

famn

Klafter (Maßeinheit für Holz),

Faden (Tiefenangabe bei Gewässer)

farkost

farkost

fortskaffningsmedel, mindre båt, skepp, eller fartyg (SAOB)

felten


die Felder

fierdedels wäg

SAOB: (numera bl. starkt bygdemålsfärgat) fjärdedels mil, fjärdings väg; äv. i förb. fjärdedels (fjärndels) väg..

Viertelmeile

fiskepöhl


Fischteich

fiskewatten

fiskevatten

Fischgewässer

flintsteen

flinta

Flintstein

med flÿt

flit

Fleiß, Eifer, Sorgfalt

flåttmoße

flattmosse, en , ar

Flach- oder Niedermoor, Ried

fortgång, har god

fortgång

entwickeln sich gut (bei Bienen)

fougd


Vogt

framgang, har god


sich gut entwickeln

freijleüte


freie Leute

frellse hemmanet

frälse hemmanet

Hof in Adelsbesitz

frisk eng

frisk äng

frisch, saftige Wiese, unbenutzt

friska wateet

friska vatten

Süßwasser (im Gegensatz zum salzigen Wasser)

frÿman


ein freier Mann

vrî-man (mhdt.)

freier Mann, nicht leibeigener Knecht; Scharfrichter

fräknig eng

fräknig

sommersprossig, (braunfleckige) Wiese

furste


Fürst, Herzog

fursteliga tÿder


herzogliche Zeiten

fåhrer

fåra, an, or

Furche

fäfot

ligga för fä-fot

wüst liegen, nicht bewirtschaftet sein

förderfwat

fördärvat

verdorben, ruiniert, kaputt

(bei Gärten: verwildert)

förledene åhr


vergangenes Jahr

försambling

församling, -en, -ar

Versammlung, Gemeinde, Kirchengemeinde, Kirchspiel

förwalterijet


Amt

förvaltare

Amtmann, Verwalter

förvaltning

Verwaltung

förwaltarehofwet


Verwalterhof

Ggate

gata, -n, -or

Weg, Straße

gate-ställe


Wegstücke

giödzel

gödsel, -n, 0

Dung, Mist; Dünger

godheeten

godheten

Güte

goße

gosse, -en, -ar

Bursche, Junge, Knabe

gransandig


feiner/feinkörniger Sand

groft starrgräs

grov, (grövre, grövst)

dickes Riedgras, grob

groff sand


grober Sand

groff sandiord


grober Sandboden

groffachtig sandiord


grober Sandboden

grop, ar

grop, ar

Gruben, Löcher, Erdlöcher

gropig liung betes mark


löchriges Heidekrautweideland

grummel

grums

Rückstand, Ablagerung

grundar, har ey sådana

grund

(Bodensenke)

grund

grund, -en, -er

Grund, Boden (in Verbindung mit Bodenarten), (Untergrund)

grunder

grund (adj.)

flach, seicht, untief

grundigt


tief liegend

grundpacht


Grundpacht

grusig iord

grusig

kiesiger Boden (grusig)

gräsbete


Grasweide

gräsfläckar


Grasflecken

gräsig


grasig

gräßmarck


Grasland

gräß moraß

graß moraß


Grasmorast

gräs pölarna


Grassenken (-tümpel)

grästufwer


Grasbülten

gräswall

gräsvall

Rasen

gräswals muhlbete


grasige Weide

güllend

gyllen = gulden

Gulden

gård

gården

gård, -en, -ar

Hof, Gut, Dorf

Hhaga


Koppel (für das Vieh)

haka upp

hacka upp

Eggen, Erde lockern

haker

häkare

Häker (Dähnert, plattdt. WB)

Häker

hafswyken

havsvik

Meerbusen, Seebucht

hampekorn


Hanfsamen

haßel

hassel, -eln, -lar

Hasel

haßelbuskar


Haselbüsche

heiderÿdare

heiderydaren


Heiderreiter

hemmanet

hemman, -et, -

Hof, Gut

Herregård


Herrengut

Herregårdz tienst


Herrenhofdienst

hjulkvarn

hjulkvarn

Wassermühle (mit vertikalem Rad), vgl. skvaltkvarn

hoo

honom

ihm

hoof

hof

hofwet

hoff

håf

hov, (håv) –et, -

Hof

hofstellen


Hofstellen

hog bök

avenbok; hävebök (dän.)

Hage- oder Hainbuche

hoolaßetahl


Heufuderzahl, Heufuderanzahl

hufe

huefwa

hufwan

hufen

Hufwen (unbest. Pl.)

hufwa

huve, ar (altertümlich)

huva, er

Hufe

Hunekorn

hunkorn


Hundekorn

huusstäd,

huus staden


Hausstelle

hwila

vila

ruhen

hÿra

hyra, -an, -or

Miete, Mietzins (Pacht)

hyra

mieten, (pachten)

håfstellen

håvställe, -t, -n

Hofstelle

hård

hard

hård (in Bezug auf Boden)

fest

hårdh wall

hårdwals eng

hårdvall (SAOB: gräsbärande mark (vanl. högre liggande naturlig äng) som är torr o. fast)

trockene, hoch liegende Wiese

hägna


umzäunen

hägna, hägnad


Einfriedung, Umzäunung (zum Schutz vor Vieh)

häkare

-> siehe haker


hästhage


Pferdekoppel

höglänt


hochgelegen

höslag


Heuernte

höölaß


Fuder Heu

höösåter

hösåte, -en, -ar/ -an, -or

Heuhaufen

höötahl


Heuzahl

Iihmgeld


Immengeld

inhyses

inhyses (adv.)

einliegend

inhyses karlar


einliegend wohnende Männer

Inhysman

inhysesman

inhysing, -en, -ar

Einlieger

inqvisition

lat. inquisitio

Untersuchung

insiöar

insjö

Binnensee

inspectoren


Inspektor

interessanter

interessenter

intressent, -en, -er

(Interessent) Grundeigentümer, Teilhaber

inwik

in-vik (SAOB: i sht i fackspr., mindre br.) vik, bukt, fjord; i sht om långt inskjutande l. inre (skyd­dad) vik.)

Binnenbucht

isermal

Isermal plattdt. (Dähnert)

brauner Fleck

isermo(å)hlig

Isermalig plattdt. (Dähnert)

braunfleckig

Ius patronatus

ius patronatus (lat.)

Patronatsrecht

Jjämn

iempn

jämn

eben

jembnlend

jembn=länd

jämptland


ebenes Land

jernråstig grund

järnrostig

eisenrostiger Grund

jordemohn

jordmån

Bodenart

juhlmakare

hjulmakare

Stellmacher, Radmacher

Kkaflar

Kaweln (plattdt.)

Kaweln

kalachtigt

kollachtigt

kallaktig

etwas kalt, kühl

kalfhagar

kalvhage

Kälberkoppeln

kalgrundig

kållgrundig


kaltgründig; kalter Boden

kallsugig åker

kollsugig


kaltdurchzogener Acker

kampar

kamp, -en, -ar

Kamp, Kämpe

kierr

kiärr

kärr, -et, -

Sumpf, Moor, Bruch

kiärgräß


Sumpfgras

kiörboskap

körboskap

Zugvieh

klar sand


reiner Sand

klart sandlandh


klares Sandland

klar sandberg


heller Sandberg

klockare

klockare, -n, -

Küster

klockare åker


Küsteracker

klyfwa

klyva, kloven

Kloben (Maßeinheit für Holz)

klöfnöth

klöv nöt

Rind

kollachtigt

kallaktig

etwas kalt, kühl

komma af sig

komma av sig

(bliva fattig, ruinerad), verarmen

korn qwarnen


Getreidemühle

kosteligt bete

kostligt bete

üppige Weide

kowaktare


Kuhhirt

krÿddegard


Kräutergarten

kÿrckiobÿ

kyrkby

Kirchdorf

kÿrckioherden

kyrkoherde

Pastor

kÿrk eng


Kirchenwiese

kålgårdar


Gemüsegärten

kåhltäppor


Gemüsegärtchen

Llandthuefwen

landthuefwa

---

Landhufe

en landthufen

---

eine Landhufe

laß höö

lass, -et, -

Fuder Heu

laß wedh


Fuhre Brennholz

leer

ler, -et, 0

Ton, Lehm

lera, -an, -or

Ton, Lehm

leerblandat

lerblandad (adj.)

lehmhaltig, tonhaltig, (in Zusammensetzung mit anderen Bodenarten: lehmvermischt)

leergropen


Lehmgrube

leermylla


Lehmhumus

leermÿllig


lehmig-humos

leermÿlloland


Lehmhumusland

legofolk


Lohnarbeiter, Gesinde, (Erntehelfer)

leya folck

leja

Arbeitskräfte anmieten

leye på

lägga på = uppå

auf

lindvig, lindrig

lind

leicht, mild

lintäppa

täppa, -an, or

kleines Flachsfeld

livfolck


Leibeigene

liung

ljung, -en, 0

Heide(kraut)

liungbackar


Heidekrauthügel

liung betes mark


Heidekrautweideland

liung heedt


(mit Heidekraut bewachsene) Heide

liungmarck

ljungmark

Heideland

liugemomark

ljungmo (=hed)

Heideland

Lit

litera (lat.)

Buchstabe

litet grusig jord


kleinkiesiger Boden

lof

löv

Laub

lycker

lucker (adj)

locker

lÿckor

lucka

Lücke, (Stück)

lyn

lin, -et, 0

Flachs, Lein

lähn hest


Lehnspferd

län-gots

SAOB: län-gods

Lehngut

länkia


siehe till länkia

lärdräng

"lehrjung" (aus der Beschreibung von Groß Ernsthof)

Lehrjunge

löß sand

lös (adj)

loser Sand

Mmagazin korn


Magazinkorn

magert sandlandh


mageres Sandland

mark

mark, -en, -er

Land, Grund, Boden, Gebiet, Gelände, (Feld-)Mark

medelmåttig


durchschnittlich, (mittelmäßig)

mangatan


Straße (kein Viehweg)

membra et modi Civitatis Constituenda


Merkmale einer wirklichen Stadt

moraß

moras, -et, -[er]

Morast

moraßig

morasig (adj.)

morastig, sumpfig

morgontahlet


Morgenzahl

moßig

mossig

mossig

moosbewachsen

mulbete

mulbete

Viehweide

Mulbetesmark


Viehweiden, Weidefläche, Weideland

mylla

mylla, -an, 0

Humus

myllachtig


humos

mÿlland


Humusland

myllblandad

myllblandad (p.a.)

humushaltig, (in Zusammensetzung mit anderen Bodenarten: humusvermischt)

mÿlljord


Humusboden

mÿllkamp


Humuskamp

myror

myr, -en, -ar

(Nieder)Moor, Moorwiese

måße

moße

mosse, -en, -ar

(SAOB: låglänt, jämn, sank, orta tuvig mark; dylikt landområde besående av lucker jord (torv) o. utmärkt av stripig l. risig mark­ vegetation (vitmossa, starr, ljung, pors o. d.) o. en gles, snårig (rand)skog;)

Sumpf

mölendiket

qvarne dijkerna


Mühlenteich

möle (plattdt. Wb, Dähnert)

Mühle

diik (plattdt. Wb, Dähnert)

Teich

NNB

Nota Bene

Anmerkung

nidlent

nedlänte


niedrig liegend

nedrig

nedrig (adj.)

niedrig

nedrigheet

nedrighet

Niedrigkeit

necker

nek, en, ar

typ av sädeskärve (provins.) Getreidegarbe

nudertyden


jetzt, gegenwärtig, zur Zeit

nättiande


Netzfischerei

nödtorftigt

nödtorftig

notdürftig, notwendig

Oodling

odling

Anbau, Anpflanzung, Zucht

odugelig


unbrauchbar

odugeligheet


Unbrauchbarkeit

omnigheet

ymnighet

Fülle, Reichtum, Überfluss

(mycket gräs) omnige

mycket gräs ymnige

sehr grasreich

ordinarie slaget


normaler Schlag

Elliest ordinerat


sonst üblich

os Penei fluminis

os (lat.)

Mündung

osÿnlig

osynlig

unsichtbar, nicht erkennbar
Ppacht

pact

packt

---

Pacht

Pension


Pacht

pensionarius


Pächter

permyssion

Permission (lat.)

Erlaubnis

pertinintierne


Pertinenzen

piga

piga, -an, -or

Magd, Dienstmädchen, Mädchen

plogandan

plogand, -en, 0

Zeit des Pflügens, Pflugzeit

poike

pojke, -en, -ar

Junge, Knabe, Bursche

porß

pors, -en, 0 (bot. myrica gale)

Gagel, Gagelstrauch (Achtung: nicht Porst, siehe sachth. Anm.)

possession

possession, -en, -er

Besitzung, Besitz

possessio, onis (lat.)

Besitz,

pocsessores

possessor, oris (lat.)

Besitzer, Grundbesitzer

possessor fundi


Besitzer des Grund und Bodens

prädikestolen


Kanzel

prästens huus


Pastorenhaus

prästeland


Pastorenland

prest åker


Pastorenacker

Präst äng


Pastorenwiese

prickningen


Strichelung

pÿhlträdh

pil

Weide (Weidenbaum)

polär;

pöhl

pölar

pöl –en, -ar

Pfütze, Lache, Tümpel, Pfuhl, als gräspölar, Grassenken

päronträd

päronträd

Birnbaum
Qqwarn beken

qwarnebäcken


Mühlenbach
Rreductionen

reduktion, -en, -er

Reduktion, Zurückführung

reducerade

reducera

durch Reduktion einziehen (übertragen/ zuweisen)

reducerat till hans kongl maÿ:t


durch die königliche Reduktion wieder eingezogen

genom reduction hans kongl maÿ:t åter hemfallet


durch die königliche Reduktion wieder eingezogen

regieringz råd


Regierungsrat

relation


Schilderung

resewed

resved

Zimmerholz, Aufrichtholz

Reuter steür

Reutersteur

Reütersteür


Reitersteuer

Rheinske kirsbär


Rheinische Kirschen

rida

ruda,n, or

Karausche (Fisch)

ritterzitze


Rittersitz

rogskiep:a


Roggenscheffel

rogsäd


Roggensaat

rorplatzar


Rohr(Röhricht)inseln

roor

Roor (Dähnert, plattdt. WB)

Rohr, (Röhricht)

rööwuhlen

röödwuhlen


rot beschaffen

vulen

beschaffen

röse


Grenzmal (Steinhaufen)

ängs=rimhorna


(kleine) Wiesenecken

Ssalta siön


Meer

samblas höö


Heu sammeln ; Heu werben

sandbackar


Sandhügel

sandberg


Sandberg

sandblandat


sandvermischt

sandheed


Sandheide

sandjord

sandjord

Sandboden, Sanderde

sandkampar


Sandkämpen

sandland


Sandland

sandlands åcker


Sandlandacker

sandleera


Sand-Lehm

sandig mylla


sandiger Humus

sandmoo

mo, -n, -ar

Sandheide

sandmylla

sandmylla, -an, 0

humoser Sandboden, Sandhumus

sand myllig grundsandig-humoser Boden

sandmÿllogrund


Sandhumusboden

sandmyllig jord


sandig-humoser Boden

sandmÿlloland


Sandhumusland

sank

sank (adj.)

sumpfig, moorig, niedrig

sank måße


mooriger Sumpf

sank eng


sumpfige Wiese

sanck bete


sumpfige Weide

schefery


Schäferei

Scheffern

schäffer


Schäfer

Schloßhopmannen


Schloßhauptmann

schultz

---

Schulze, Schultheiß

schultz ampt


Schulzenamt

skvaltkvarn

skvaltkvarn

Wassermühle (mit horizontalem Rad) vgl. Hjulkvarn

sidländ


tief liegend

sid

sydh

sid

niedrig

sielling


Schilling

skilling, -en, -ar

Schilling

sieppa

sieppor

skäppa, -an, -or

Scheffel

sikar

Siek, dt. nach Krünitz

Grasstreifen zwischen den Äckern

siöeng

SJÖ-ÄNG (SAOB: äng invid insjö l. hav, strandäng; äv. om äng som tidigare varit sjöbotten..

Seewiese

siöwyken

saltsiöwyken


Seebucht

skarp sand


scharfer (harter) Sand

skarp åker

(SAOB skarp lera=hård lera)

harter Acker

skiön

skön

prächtig, schön

skock

skock, -en, -ar

Schock

skogz roten


Waldgebiet

rote, -en, -ar

Bezirk

rot, -en, -ter

Wurzel

skoug, små


kleine Bäume, (Strauchwerk),

skoug, stoor


große Bäume,

hög-, timmerskog

Hochwald

skouglundar


Gehölz

skriftepenningar


Beichtgeld

skÿr sand

skir sand

reiner Sand

skårandan


Mahd (Heu- und Getreideernte), Ernte

slag

släge

slag, -et, -

Sorte, Gattung, Art; Schlag

slem

slemma

slem (Adj., föråldr.)

schlecht, schlimm, schändlich, elend

slupigt

Slup (niederdeutsch Schlupf-)

schlüpfrig, glatt

släppa

släpa

schuften, hart arbeiten (träla, slita)

slätt mulbetes mark

slät

flaches Weideland, ebenes Weideland

släta höga sandbackar


schlichte, hohe Sandhügel

smitt gräs

= smått gräs (Ortsbeschreibung Hohendorf/ Distr. Wolgast)


små stenig sandjord


kleinsteiniger Sandboden

smått gräs


kurzes Gras

soll


Sölle

sommarkorn


Sommergetreide

sommar säde

säd, -en,

Sommergetreide, Sommersaat (im Zusammenhang mit Aussaat)

spinpenningar


Spinngeld

ändå inte spisa till deß underhåld

spisa till

räcka till (SAOB) hinreichen, ausreichen

stackot gräs

stackig (adj.)

sehr kurz Gras

spitzigt gräß

spetsig (adj.)

spitzes Gras

stadig grund

stadig (adj.)

fester Boden

stads:u (statstugu)


Tagelöhnerhütte

statare, -n. -

Tagelöhner

stuga

Hütte

stamp qwarnen

stampkvarn

Walkmühle, Stampfmühle

stangel

stängsel

Zaunholz, Zaunlatten

starrbete


Riedweide

starrgräs

starr, -en,

Ried, Riedgras

stengrusig sandiord


steinig-kiesiger Sandboden (steinig-grusig)

(SAOB) STEN-GRUS, med sten mer l. mindre starkt uppblandat grus


steurbara åkern


steuerpflichtiger Acker

steurar

steürer


versteuern

stif wallgrund

styv wallgrund

verdichteter Wiesengrund, Boden

stoorboskap


Großvieh

sträng

(om jorden)

schwer, dick, schwer zu bearbeiten, (altertml. streng)

strängachtig


strengartig, schwer

sträng lera


schwerer Lehm

sträng sand


schwerer, grober Sand

sträng sandberg


grobkörniger Sandberg

sträng sandjord


grobkörniger Sandboden

sträng åker


schwerer Acker

stuga

stugu

stuga, -an, or

Hütte, auch Kate (wenn ein Kossat der Bewohner ist), Bude (bei Fischern)

stycken


Stück; Person (in Bezug auf Personen)

styrbar hufwen


steuerbare Hufe

swag sand


dünner Sand

swartachtig

swartartig


schwärzlich

swartmÿlla

svartmylla

schwarzer Humus

sweksam


unzuverlässig

svinwachtare


Schweinehirt

swåår iord


schwerer Boden

hafet swälla

svälla

der Meeresspiegel steigt an

säd

säd, -en, 0

Getreide, Korn, Saat, Samen

sädes andan

sädesand

Erntezeit, (Saatzeit)

sämbre gräs, jordmohn

sämre (Komp. von dålig)

schlechtere/s Gras, Bodenart

säteriet


Herrensitz oder

säteriet

säteri, -et, -er

Rittergut
Ttaffelgodz


Tafelgut

talleheed


Kiefernheide

tallskog

tallskog

Kiefernwald

teppor

täppor

tepper

täppa, -an, -or

Gärtchen

Tid bortåt

Siehe unter bortåt


timber

timmer, -ret, -

Bauholz

timber ståckar

timmerstock

Baumstamm

teeg

teg, en, ar

Ackerstreifen

tienstbönder


Dienstbauern

Tienstfolk

tjänstefolk, -et, -

Gesinde, Dienstboten (pl.), Dienerschaft, Hausgesinde, Dienstleute

tienst=hion


Dienstleute

till länkia

tillräcka

(vgl auch spisa till)

Reichen, hinreichen, ausreichen, oder sich einrichten auf, oder zusammenfügen

tomten

tomt, -en, -er

Grundstück, Hof, Garten

tomptställen


Hofstellen

tont gräs

tunt gräs

tunn (adj.)

dünnes Gras

tornebuskar


Dornensträucher

tract

trakt, -en, -er

Gegend

Transpt


Übertrag

träen

trä, -et, 0/-n

Holz, pl. Hölzer

trägårdar


(Obst)gärten

trägårdzmestare


Gärtner

tuwig, tufwig

tufwot

tuvig

bültig, gras- oder erdhügelig

tufwer


Bülten

tämmelig

tämligen

ziemlich, aber allein stehend auch „leidlich“

törne

törne, -t, -n

Dornenstrauch

Uunderdånare

underdånarna

underdånige


Untertanen,

Untertänige,

die Untertänigen

underdån


Untertäniger

up bruka

upbrukat

uppbruka (tr.)

(beackern) bestellen, bewirtschaften, aufbrechen

upjora

göra upp

machen, regeln, abmachen

upkastat skantzar

kasta upp en skansar

Schanzen aufwerfen (im Sinne von errichten)

uthgifther

utgift, -en, -er

Abgabe

upplögd

plöja upp

Umpflügen, aufpflügen

utgifwa

giva ut

ausgeben, abgeben

uthgriffwen

= uthgräfwen (Ortsbeschreibung: Hohendorf/ Distr. Wolgast)


uthgräfwen

utgräva

trocken legen, entwässern

uthmätt

utmäta

1.) ausmessen; 2.) pfänden (wenn nicht aus dem Kontext heraus eindeutig bestimmbar, dann "ausmessen" für die Übersetzung verwenden und "pfänden" als zweite mögliche Bedeutung anmerken)

Vvid


bei

vid: annot:

vide annotationes

siehe die Annotationen

vid pagina ultimam

vide paginam ultimam (lat.)

siehe auf der/n letzten Seiten

Wwolckmühl

(stampkvarn)

Walkmühle

wall

vall

Koppel

wallbacken


Grashügel

wallbunden mark


(Weidefläche), von Wällen umgrenzter Grund, wallbegrenztes Gebiet, (Stück, Land)

walbunden eng


wallbegrenzte Wiese

walleng;

wall Engar (unbest. Pl.)


Wiese

wallgrund


Wiesengrund, -boden

wallgräß


Weidegras

wall marke bete


wiesengründige Weide

wanglalß

wang laß


Wagenfuhre

was

hwaß

vass, -en, 0

Schilf; Schilf-, Teichrohr; Röhricht

waß engiar


Schilfwiese

watturennelen


Rinnsal

vattu-

Wasser-

rännil, -en, -ar

Rinnsal

wattupöle


Wassertümpel

wed,

weed

ved, -en

Holz, Brennholz

wedt=hugge


Holzhieb

weter

vetta

liegen

wid

vide, -t, 0

Weide (bot.)

widiebuskar

wiebuskar


Weidenbüsche

winterkorn


Wintergetreide

wintersäde

säd, -en, 0

Wintergetreide, Wintersaat (im Zusammenhang mit Aussaat)

witterliget


Soviel man weiß

worter

plattd. Dähnert

Worten, Wurten (Erklärung in den Annotationen!)

wåta, eng


feucht (im Zusammenhang mit Wiesen)

wåta åhr

våta år

feuchte Jahre, nasse Jahre

wällsignelse

välsignelse

Nutzen, Ertrag (Segen)

wärkboskap

werkboskap


Arbeitsvieh, Arbeitstiere
Zzedel

sedel, -eln, -lar

Zettel
Ååboren

åbonare

åbo, -n, -[a]r

Pächter, Bauer, (Einwohner)


åkers berg


Ackerberg

åckers fläckerna


Ackerflecken

åkerhof

åkerhoof

åker håfwet


Ackerhof

åkerlappar

lapp, -en, -ar

Ackerfleck

åkerlycka

åkerlucka

(Ackerlücke), Ackerstück

åkerteppa

åkertäppa

Ackerstückchen

åkerwärket


Ackerwerk

Äägare

ägare

Eigentümer

ägor

ägor

Feldmark

äng wall

ängsvall

Wiese

äppleträd


Apfelbaum

Ööde

ödeß

ödes

öde (adj.)

öde, wüst, verlassen, unbewohnt

ödes hemmanet


wüster Hof

ödelagt, ödelaga


wüstlegen

ödestuga


unbewohnte Hütte,